Warning: mysqli::__construct(): (HY000/1045): Access denied for user 'marcodbb.8'@'localhost' (using password: YES) in /www/hosting/exreceivables.com/www/main.php on line 47

Warning: mysqli_set_charset(): Couldn't fetch mysqli in /www/hosting/exreceivables.com/www/main.php on line 48
Odkup směnek - EX Pohledávky

Odkup směnek

Služba odkup směnek funguje tak, že společnosti Expohledávky s.r.o., prostřednictvím emailu, zašlete Vaši poptávku této služby a společnost Vás bude obratem kontaktovat a informovat o podmínkách odkupu směnky. Směnka se převádí rubopisem nebo postoupením.

A) Převod směnky rubopisem

Směnka je cenný papír a základním typem jejího převodu je rubopis, indosament, který umožňuje rychlý a jednoduchý převod práv vyplývajících ze směnky. Indosamentem lze převádět všechny směnky, kromě rekta směnek, tedy směnek s doložkou „nikoli na řad“. Podstata převodu rubopisem spočívá v tom, že dosavadní majitel směnky (remitent), vyznačí na rubu směnky nebo na jejím přívěsku indosační doložku a předá směnku novému majiteli (indosantovi), na něhož tím přejdou všechna práva ze směnky, která jsou obsahem převáděné směnky.

B) Převod směnky postoupením (odkup)

Je-li směnka na jméno opatřena doložkou „nikoli na řad“, může být převedena pouze cesí, tedy postoupením pohledávky smlouvou podle § 1879 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Postupník (ten kdo nabývá směnku) vstupuje na základě smlouvy o postoupení pohledávky do všech práv postupitele (toho kdo směnku postupuje) spojených s pohledávkou, tj. nedochází pouze k převodu práv ze směnky jako v případě rubopisu. Odkoupení směnky je tedy realizováno na základě smlouvy o postoupení pohledávky.

Cena (úplata, smluvní odměna) se pohybuje v rozmezí od 50 do 80 procent nominální hodnoty předmětu odkupu a závisí na nominální výši pohledávky nebo směnky a jejich kvalitě. Určuje se individuálně a s konečnou platností je stanovena v návrhu smlouvy. Bylo-li sjednáno postoupení směnky za úplatu, odpovídá postupitel postupníkovi až do výše přijaté úplaty s úroky za to, že pohledávka v době postoupení trvala, a podle dohody s postupníkem, může ručit i za její dobytnost.

V případě dohody o úhradě hotových výdajů postupníka, účelně vynaložených v souvislosti se zajištěním právních služeb, zejména na soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, telekomunikační poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy a fotokopie, spojených s vymáháním pohledávky mimosoudní i soudní cestou, je zohledňována zejména složitost a skutková a právní náročnost věci, časové požadavky a nároky postupitele na vyřízení věci, jakož i bonita dlužníka.

Contact form

The course of our cooperation

Inspection

After sending your claim to our e-mail, our specialized department will be involved in its analysis, which will expertly assess all the documents and evaluate the most optimal procedure, in particular whether the claim is suitable for redemption or recovery.

In order to evaluate everything correctly and accurately, it is necessary that you provide us with known contacts for the debtor that you have, such as residence, place of business, employment, telephone and email. We're not a detective agency or a bailiff, so we don't have access to this information.

Representation

If the documents you have supplied are complete and it is possible to recover the claim, we will send you an adequate draft contract for representation in the context of the recovery of your financial claim against the debtor.

Due to the current adverse situation with Covid-19, we try to minimize all personal contacts, which is why we have most processes, including signing contracts, set up to take place primarily by telephone and e-mail communication. We save not only your time, but also the health of all of us.

Pre-litigation appeal

If the recovery/claiming of debt is not successful even for about 14-21 days, we will propose to send you a pre-request.

The pre-indemnation appeal is sent by our external law firm, and from our rich years of experience, many debtors pay the debt just because a lawyer has stepped in. In the pre-litigation notice, the debtor is also reminded of the fact that the inernia in the payment of the debt will "make it more expensive" for him to pay the costs of legal proceedings and, where appropriate, the costs of enforcement.

Sending a pre-indust notice is subject to a fee of 100 EUR.

Lawsuit

If the debtor does not voluntarily meet the debt on the basis of a pre-liable notice, he is sued or an application for an electronic order for payment is filed. By filing an action, the judicial phase of recovery of your claim begins.

In the application, the applicant shall describe the reason for the claim and document it with documents. The processing of the application, as well as other representation in legal proceedings, is, of course, provided by our external law firm.

In order to initiate legal proceedings, it is necessary to pay the costs associated with the legal proceedings (complete representation by a lawyer, court fees and the direct charge commissioner). The amount of costs is determined individually according to the amount of the receivable.

Excuting warrant

If your debtor does not follow even on the basis of the order for payment issued, we will select the most suitable bailiff and hand over the court decision to him. This will take the entire enforcement and legal process to the final stage, when the bailiff will sew up all available assets (movable and immovable property, bank account, erable financial income, business shares and others) to your debtor.

  • Inspection
  • Representation
  • Pre-litigation appeal
  • Lawsuit
  • Excuting warrant